10 van 103 resultaten weergegeven

Evaluatierapport pilot Mediation op symposium gepresenteerd

Datum: 5 november 2014
Type: Expertisecentrum

Uitspraken Commissie van Beroep VO over entreerecht

Datum: 15 januari 2015
Type: Actueel
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

Symposium Gevolgen van de Wet werk en zekerheid, d.d. 21 mei 2014

Datum: 21 mei 2014
Type: Expertisecentrum

Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: Eindrapport ‘Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep’

Datum: 21 februari 2014
Type: Expertisecentrum

Symposium Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep

Datum: 13 december 2013
Type: Expertisecentrum

Symposium Onderwijsgeschillen: ‘Toekomst voor de Commissies van Beroep'.

Datum: 9 november 2012
Type: Expertisecentrum

Uitgebreid gesprek ouders en school over incident en handelwijze leerkracht leidt tot intrekken klacht

Datum: 31 augustus 2016
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht ingetrokken na goed overleg over communicatie tussen school en gescheiden ouders

Datum: 28 september 2016
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC's)

Datum: 4 oktober 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Presentatie onderzoeksrapport 'Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?'

Datum: 6 oktober 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)