10 van 106 resultaten weergegeven

Terugblik op Expertmeeting medezeggenschap in Integrale Kindcentra, 18 maart 2016

Datum: 1 april 2016
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten gepubliceerd

Datum: 16 juli 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Rapport over juridische handhaving van zorgplicht passend onderwijs: maak van Geschillencommissie passend onderwijs exclusieve beroepsinstantie

Datum: 27 juni 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

In memoriam

Datum: 20 augustus 2018
Type: Actueel

Eindrapport verschenen: De medezeggenschapsketen in passend onderwijs; juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 10 september 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

OK bevestigt uitspraak LCG WMS en matigt vergoeding voor het voeren van procedures

Datum: 5 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Levendige discussie over medezeggenschap in IKC’s op 31 maart 2017

Datum: 25 april 2017
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

VN-verdrag handicap en doorwerking in rechtsverhouding tussen ouder en school

Datum: 7 april 2017
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Fusie of sluiting school? Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven geactualiseerd

Datum: 31 januari 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Positieve externe evaluatie geschillencommissies passend onderwijs (GPO) en Wms (LCG WMS)

Datum: 13 februari 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS