10 van 106 resultaten weergegeven

19 maart 2010: Studiedag ‘Klachtrecht in het onderwijs. Is er (nog) werk aan de winkel?’

Datum: 19 maart 2010
Type: Expertisecentrum

Arbitrageverzoek door een partij - het arbitraal beding

Datum: 22 januari 2014
Type: Actueel
Door: Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een nalevingsgeschil over de kosten van rechtsbijstand die de OMR had gemaakt in een instemmingsgeschil voor de Commissie

Datum: 6 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Evaluatie klachtenregeling in basisonderwijs en voortgezet onderwijs laat positief beeld zien

Datum: 17 april 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over de wijziging van een duurzame samenwerking tussen de school en andere scholen van het bevoegd gezag

Datum: 16 januari 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over het inzetten van procedure tot ontslag van de bestuurder

Datum: 17 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Presentatie onderzoek naar medezeggenschap (v)mbo d.d. 4 oktober 2019

Datum: 1 juli 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Ondernemingskamer verklaart oudergeleding van de MR niet-ontvankelijk in beroep tegen uitspraak geschillencommissie WMS over vergoeding kosten van rechtsbijstand

Datum: 26 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: Gymnasium mocht leerling van 10 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte weigeren

Datum: 5 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)