10 van 97 resultaten weergegeven

School moet zich neutraal opstellen in een echtscheidingsconflict

Datum: 13 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Onderwijsgeschillen brengt nieuwe model-klachtenregeling

Datum: 4 mei 2014
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Symposium Klagen kan verbeteren 16 november 2011

Datum: 16 november 2011
Type: Expertisecentrum

Bijdrage Expertisecentrum Onderwijsgeschillen en LCG WMS aan evaluatie Wms

Datum: 20 februari 2012
Type: Expertisecentrum

27 mei 2011: Symposium ‘De Commissie van Beroep; Je hebt elkaar nodig’

Datum: 27 mei 2011
Type: Expertisecentrum

8 oktober 2010: Symposium ‘Een geschil is geen ruzie’

Datum: 8 oktober 2010
Type: Expertisecentrum

19 maart 2010: Studiedag ‘Klachtrecht in het onderwijs. Is er (nog) werk aan de winkel?’

Datum: 19 maart 2010
Type: Expertisecentrum

Arbitrageverzoek door een partij - het arbitraal beding

Datum: 22 januari 2014
Type: Actueel
Door: Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs