10 van 106 resultaten weergegeven

Terugblik op presentatie conceptrapport Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs

Datum: 7 oktober 2020
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: klacht over schorsing is gegrond omdat er sprake was van een onzorgvuldige procedure

Datum: 12 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geslaagd 13e WMS congres ‘Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking’, 27 november 2019

Datum: 3 december 2019
Type: Actueel

mr. Cecile de Vos per 1 februari 2020 nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 9 januari 2020
Type: Actueel

Thuiszittersbrief januari 2020: minister over de Geschillencommissie passend onderwijs

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Datum: 6 januari 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Terugblik op presentatie conceptrapport Enerzijds, anderzijds. Scenario's voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo

Datum: 30 oktober 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Eisen aan zorgvuldige klachtbehandeling in het onderwijs

Datum: 30 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een instemmingsgeschil over de benoeming van een hoofdconciërge

Datum: 24 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO: onjuiste toepassing cao mbo door werknemer lesgevende taken op te dragen, ondanks dat de werknemer is benoemd als docent

Datum: 15 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO