10 van 106 resultaten weergegeven

Het WMS congres op 25 november a.s. gaat door!

Datum: 8 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: gescheiden vader met gezag heeft geen recht op verslagen oudergesprek met moeder

Datum: 19 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Voorbeeldtekst Klachtenregeling voor schoolgids is herzien

Datum: 9 februari 2016
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ervaringen met online zittingen van een aantal voorzitters van Onderwijsgeschillen

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Internetconsultatie wijziging Wms: versterking medezeggenschap scholen

Datum: 13 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

Datum: 16 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 21 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

14e WMS 'Medezeggenschap in bewogen tijden' 25 november 2020

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: klacht over schooladvies is gegrond, omdat het onzorgvuldig tot stand is gekomen

Datum: 22 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)