10 van 106 resultaten weergegeven

Bereikbaarheid Onderwijsgeschillen tijdens coronacrisis

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel

Eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs'

Datum: 28 mei 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS in adviesgeschil begroting en in nalevingsgeschillen begroting en vergoeding kosten deskundige, maar kent hogere vergoeding toe van kosten rechtsbijstand bij de LCG WMS

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel

Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs aangenomen in Tweede Kamer. Hoe is de medezeggenschap bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo geregeld?

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: vanwege haar laagdrempelige karakter kan de Commissie zelf de rechtsgrond van het verzoek vaststellen

Datum: 21 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Internetconsultatie: Wetsvoorstel doorstroomtoetsen primair onderwijs

Datum: 4 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo aangenomen door Tweede Kamer

Datum: 3 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Kennismaking met Cécile de Vos, nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel

Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs gepubliceerd

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: het schoolbestuur stelt het ontwikkelingsperspectief vast en mag medewerking van de ouders verlangen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Datum: 13 januari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)