10 van 97 resultaten weergegeven

Reactie Geschillencommissie passend onderwijs op voorstellen minister Slob over rol Commissie

Datum: 21 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie onderwijs 2019 gepubliceerd. 'Hoor en wederhoor is de basis van klachtbehandeling door de LKC'

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geslaagd 13e WMS congres ‘Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking’, 27 november 2019

Datum: 3 december 2019
Type: Actueel

mr. Cecile de Vos per 1 februari 2020 nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 9 januari 2020
Type: Actueel

Thuiszittersbrief januari 2020: minister over de Geschillencommissie passend onderwijs

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: er is belang bij behandeling bezwaarschrift, nu ouders stellen dat de toelaatbaarheidsverklaring aanmelding bij reguliere basisschool belemmert

Datum: 21 januari 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Datum: 6 januari 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Geschillencommissie passend onderwijs: zorgplicht geldt ook voor ingeschreven leerling van vier jaar

Datum: 12 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Nieuwsbrief juli 2020 verschenen

Datum: 8 juli 2020
Type: Actueel

Tijdelijk reglement werkwijze Commissies Onderwijsgeschillen tijdens bestrijding Coronavirus

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo