10 van 106 resultaten weergegeven

Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

Datum: 4 november 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Reactie Geschillencommissie passend onderwijs op voorstellen minister Slob over rol Commissie

Datum: 21 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie onderwijs 2019 gepubliceerd. 'Hoor en wederhoor is de basis van klachtbehandeling door de LKC'

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bijdrage aan Evaluatie passend onderwijs

Datum: 26 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Vooraankondiging: werving nieuwe commissieleden

Datum: 5 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Week tegen Kindermishandeling. Hoe beoordeelt de LKC klachten over meldingen bij Veilig Thuis?

Datum: 16 november 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

WMS congres On Tour

Datum: 25 november 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Onze maatregelen voor een veilige omgeving

Datum: 20 oktober 2020
Type: Actueel

WMS congres wordt WMS congres on tour!

Datum: 6 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschillencommissie WMS: ondersteuningsplan moet concrete inhoudelijke invulling hebben

Datum: 13 januari 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS