10 van 106 resultaten weergegeven

prof. mr. Dick Mentink afgetreden als voorzitter Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Datum: 13 januari 2021
Type: Expertisecentrum

Update werkwijze Commissies van Onderwijsgeschillen vanaf 15 december 2020

Datum: 15 december 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs' online gepubliceerd

Datum: 26 november 2020
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschillencommissie passend onderwijs: leerling moet worden toegelaten tot cluster 2-onderwijs

Datum: 1 december 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Vacatures voor vijf leden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Datum: 4 november 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Vacatures voor twee vicevoorzitters voor de Geschillencommissie passend onderwijs

Datum: 4 november 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Update evaluatie passend onderwijs: Kamerbrief minister Slob

Datum: 5 november 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen: “onze rol in het onderwijs is bescheiden en noodzakelijk”

Datum: 26 januari 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Nieuwe leden Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 5 januari 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Onderzoekagenda Expertisecentrum 1e helft 2021

Datum: 1 februari 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)