10 van 15 resultaten weergegeven

Toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Datum: 8 februari 2017
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klokkenluidersregeling en klachtencommissie LKC

Datum: 2 februari 2017
Door: Commissie melden van een misstand vo, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Informatieverstrekking aan Veilig Thuis

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Verwijdering leerling van school

Datum: 8 maart 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)

Leerlingdossier

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo

Datum: 23 oktober 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Onderwijskundig rapport

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Klachtrecht voor onderwijspersoneel

Datum: 14 maart 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ontwikkelingsperspectief

Datum: 10 juni 2016
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Datum: 6 juni 2016
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs