10 van 15 resultaten weergegeven

Toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Datum: 8 februari 2017
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klokkenluidersregeling en klachtencommissie LKC

Datum: 2 februari 2017
Door: Commissie melden van een misstand vo, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Informatieverstrekking aan Veilig Thuis

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Leerlingdossier

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Onderwijskundig rapport

Datum: 22 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Klachtrecht voor onderwijspersoneel

Datum: 14 maart 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ontwikkelingsperspectief

Datum: 10 juni 2016
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Pesten op school

Datum: 21 april 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

Richtinggevende uitspraken van de LCG WMS

Datum: 26 februari 2019
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Het schooladvies

Datum: 17 januari 2017
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs