10 van 4114 resultaten weergegeven

Vijf bezwaren tegen waardering als medewerker mediatheek (schaal 4) ongegrond; het aangepaste scoreprofiel leidt ook tot indeling in schaal 4.

Datum: 25 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108775/108879/108880/108881/108882

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108477 in een instemmingsgeschil tussen de PMR en het bevoegd gezag over de benoeming van een hoofdconciërge.

Datum: 24 oktober 2019
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een instemmingsgeschil over de benoeming van een hoofdconciërge

Datum: 24 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over verwijdering leerling met astma. Verzoek gegrond: de doeltreffende maatregelen die de school moest nemen, zijn geen onevenredige belasting.

Datum: 23 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108911

Klacht over informatie aan nieuwe school gegrond: de overdrachtsinformatie bevat fouten en onverwachts het advies af te stromen naar vmbo-kader.

Datum: 23 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108763

Klacht over niet bevorderen en begeleiding. De school had, nadat effect ingezette ondersteuning uitbleef, verder moeten onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Datum: 22 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108853

Beroep tegen berisping wegens schending re-integratieverplichtingen ongegrond.

Datum: 21 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108914

Klacht over niet mogen inhalen van gemiste toetsen gegrond; het is niet zorgvuldig om met terugwerkende kracht regels te handhaven.

Datum: 21 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108749

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 21 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108906

Bezwaar tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; er was voldoende reden om een onderzoek in te stellen en daarbij was de aanwezigheid van de werknemer op school niet gewenst.

Datum: 18 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108890