10 van 4078 resultaten weergegeven

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: niet de school maar het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs

Datum: 2 september 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over optreden tegen pesten en de afhandeling van een incident.

Datum: 30 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108598

Klacht over schorsing leerling gegrond omdat de belangen van de leerling onvoldoende zijn gewogen.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108787

Klacht over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Een schoolbestuur mag een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen zonder toestemming van ouders.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108637

Het verzoek over de toepassing van de vakantieregeling, die in overleg met de OR is vastgesteld, betreft niet de toepassing van de cao mbo. De Commissie is daarom niet bevoegd om het verzoek te behandelen.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108692

Het verzoek over de toepassing van de vakantieregeling, die in overleg met de OR is vastgesteld, betreft niet de toepassing van de cao mbo. De Commissie is daarom niet bevoegd om het verzoek te behandelen.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108692

Geschil over weigering toelating. Verzoek is gegrond vanwege ontbreken onderzoek. Voorgestelde proefplaatsing is zonder rechtsgrond maar in de gegeven situatie te billijken.

Datum: 26 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108818

School mag maatregelen treffen tegen leerlingen die mede verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van rommel en vervuiling voorafgaande aan de examenstunt

Datum: 21 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies LKC over melding bij Veilig Thuis: ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen

Datum: 20 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over weigering toelating. Alleen het samenwerkingsverband kan beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Datum: 14 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108805