10 van 4527 resultaten weergegeven

Terugkijken: presentatie advies Aanpassing begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in Wms.

Datum: 29 juni 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Klacht over uitschrijven van opleiding ongegrond. Het ROC heeft de student tijdig gewaarschuwd wat de gevolgen waren van het niet ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.

Datum: 25 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109681

Klacht over het geven van fysiek onderwijs aan alle leerlingen van groep 8 tijdens de lockdown gegrond. De school heeft niet gemotiveerd waarom sprake was van een groep met kwetsbare leerlingen.

Datum: 25 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109691

Klacht over het toekennen van het cijfer 1 en het uitsluiten van een herkansingsmogelijkheid voor een pta toets. De beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen en voldoende onderbouwd.

Datum: 23 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021006436

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 23 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

15e WMS congres 24 november 2021

Datum: 21 juni 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende grond voor overplaatsing.

Datum: 18 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021007954

Stage bij Onderwijsgeschillen: ‘Verder kijken dan de PowerPoint van de docent’

Datum: 17 juni 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep hbo, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voorgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv-vso kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende duidelijk is dat vso passend is.

Datum: 15 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006667