10 van 4237 resultaten weergegeven

Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Datum: 13 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109067

De school mag vanwege een combinatie van incidenten besluiten de leerling te verwijderen. Verzoek ongegrond.

Datum: 12 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109103

Verzoek over voorgenomen verwijdering ongegrond. Verwijdering vanwege incidenten in zeer korte tijd, waaronder meenemen imitatiewapen, is redelijk.

Datum: 12 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109090

Jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS gepubliceerd

Datum: 11 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO over toepassing cao mbo en verhuiskostenvergoeding

Datum: 11 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

Datum: 11 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109106

Advies Geschillencommissie passend onderwijs over verwijdering vanwege strafbaar gedrag buiten de school

Datum: 10 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onterechte beschuldigingen tegen leerling door leerkracht en directeur is ongegrond. Feitelijke situatie is niet vast te stellen, de communicatie was adequaat.

Datum: 10 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108979

Richtinggevende uitspraken 2019 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Datum: 9 maart 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2019

Datum: 9 maart 2020
Door: Onderwijsgeschillen