10 van 4238 resultaten weergegeven

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en de werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 13 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108845

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht besluiten om de leerling niet naar 4 vwo te bevorderen.

Datum: 13 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108869

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108693

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de doeltreffende maatregelen die een school voor een leerling met astma moest nemen, zijn voor de school geen onevenredige belasting

Datum: 11 november 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over de toekenning van een lichter ondersteuningsarrangement is ongegrond. De Commissie toetst de toekenning terughoudend omdat de Commissie van Onderzoek daarvoor bij uitstek deskundig is.

Datum: 11 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108894

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108806

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 6 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 6 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108844

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 5 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108926

Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

Datum: 4 november 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)