10 van 4527 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004951

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433

Beroep tegen berisping ongegrond. Het niet in overleg treden met de werkgever na melding lichte coronaklachten levert plichtsverzuim op.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021003202

Klacht over pesten, het niet langer mogen deelnemen aan een interne plusklas, de wijze van dossieropbouw en de wijze van klachtafhandeling ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002509

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109166

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 8 juni 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen berisping gegrond omdat geen sprake is van plichtsverzuim.

Datum: 8 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109684

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had meer eigen onderzoek moeten doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003565

Klacht over het niet openen van de school na de lockdown gegrond. De redenen om de school nog niet te openen, vallen niet onder de door de minister genoemde uitzonderingen.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000430

Klacht over wisselend rooster en onderwijs op afstand ongegrond. De wijziging van het rooster was zorgvuldig en de school heeft onderwijs op afstand mogen weigeren.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109601