10 van 4426 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als examinator gegrond. De examinering van een studente, met wiens vader de werknemer een werkrelatie heeft, levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109194)

Datum: 26 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109193

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en er is geen sprake van plichtsverzuim. (zie ook 109193)

Datum: 26 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109194

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Datum: 25 januari 2021
Type: Actueel

Klacht over aanpassen ouderbeleid op school ongegrond. De ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken.

Datum: 25 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109061

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand worden gelaten vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109575

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Gelet op de ernst van het incident heeft de school in redelijkheid tot verwijdering van de leerling kunnen komen. (zie ook 109579 en 109580)

Datum: 25 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109581

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Gelet op de ernst van het incident heeft de school in redelijkheid tot verwijdering van de leerling kunnen komen. (zie ook 109580 + 109581)

Datum: 25 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109579

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Gelet op de ernst van het incident heeft de school in redelijkheid tot verwijdering van de leerling kunnen komen. (zie ook 109579 + 109581)

Datum: 25 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109580

Verzoek over verwijdering ongegrond, verzoek over ontwikkelingsperspectief (opp) gegrond. De tijdelijke plaatsing van de leerling is geen verwijdering. School heeft nagelaten om over het opp een op overeenstemming gericht overleg te voeren.

Datum: 21 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109569

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Omdat hoogbegaafdenonderwijs in de basisondersteuning zit, hoeft voor de hoogbegaafde leerling geen opp opgesteld te worden.

Datum: 20 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109590