10 van 4078 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering na ernstig incident. De overplaatsing is in dit geval gelijk te stellen met verwijdering vanwege de aanmerkelijke afstand tot nieuwe onderwijslocatie, een ander schoolgebouw in een andere plaats met andere leerlingen en docenten.

Datum: 1 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108781

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling van een cluster 2 school. De beslissing is redelijk, omdat de school niet langer passende begeleiding kan bieden.

Datum: 31 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108797

Klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ongegrond, omdat sprake is van een onbedoelde aanraking die kan voorkomen in contact tussen personen.

Datum: 31 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108778

Geschil over verwijdering leerling wegens wangedrag ouders. De omstandigheden zijn onvoldoende ernstig om de leerling te verwijderen.

Datum: 26 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108814

Voorgenomen verwijdering wegens onvoldoende resultaten is in lijn met het overgangsbeleid; er is geen ontwikkelingsperspectief vereist.

Datum: 23 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108751

Geschil verwijdering leerling; het verzoek is gegrond omdat ernstige gedragsproblemen niet zijn aangetoond en de school nog ondersteuningsmogelijkheden heeft.

Datum: 19 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108774

Beroep tegen weigering terug te komen op een eerder besluit kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108757

Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid ongegrond.

Datum: 18 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108785

Een vso-school moet een leerling met uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht stage laten lopen als onderdeel van het onderwijs.

Datum: 17 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108541

Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten gepubliceerd

Datum: 16 juli 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO