10 van 4048 resultaten weergegeven

Jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 2018 verschenen

Datum: 4 juni 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond, omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet voldoende is onderzocht en zijn onderwijsbehoeften te algemeen zijn verwoord.

Datum: 4 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108715

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2018

Datum: 1 juni 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Geschil over verwijdering leerling wegens herhaald bezit van een mes. De school moet alle redenen voor de verwijdering opnemen in de verwijderingsbeslissing.

Datum: 29 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108681

Geschil over verwijdering gegrond. De school moet de ondersteuning van de leerling aan de hand van een ontwikkelingsperspectief vormgeven.

Datum: 27 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108684

Geschil over voorgenomen verwijdering gegrond. De school had een actueel ontwikkelingsperspectief moeten opstellen en onderzoek moeten doen naar de resterende ondersteuningsmogelijkheden.

Datum: 27 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108661

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt een directeur/bestuurder

Datum: 24 mei 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep hbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Nalevingsgeschil over verstrekken van informatie en instemmingsgeschil over invoering van de functie van hoofdconciërge.

Datum: 23 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108477/ 108497 - 19.04

Bezwaar tegen waardering als docent LB is gegrond, omdat de werknemer in projectwerkzaamheden taken verricht die LB overstijgen.

Datum: 23 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108595

Adviesgeschil over benoeming directeur. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld vooraf advies te geven; ook als MR-leden deelnemen in de BAC, moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen.

Datum: 22 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108719 - 19.03