10 van 4114 resultaten weergegeven

Klacht over dat de school heeft bijgedragen aan negatieve beeldvorming over de leerling is ongegrond.

Datum: 18 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108767

Beroep tegen overplaatsing in het kader van re-integratie is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van overplaatsing in de zin van de cao.

Datum: 15 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108760

Week van de mediation van 14 tot en met 18 oktober 2019

Datum: 14 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk; bezwaar daartegen ongegrond. De gewraakte handeling van de directeur treft niet de klagende ouder. De ouder heeft ook niet tijdig nadere informatie verschaft.

Datum: 11 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108840

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De ondersteuningsbehoeften overstijgen de mogelijkheden van de school.

Datum: 11 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108898

Klacht over niet bevorderen en een te laag cijfer voor een werkstuk ongegrond. Het besluit is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 10 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108891

Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

Datum: 9 oktober 2019
Door: Anka van Voorthuijsen

Afscheidsinterview Hilde Mertens in InfoMR

Datum: 9 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: een verwijderingsbesluit wegens drugsbezit moet evenredig zijn aan de ernst van de situatie

Datum: 9 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd.

Datum: 9 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108854