10 van 4527 resultaten weergegeven

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een formatietekort wegens teruglopend leerlingenaantal waarbij een gedeeltelijke overplaatsing noodzakelijk is voor baanbehoud.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021004093

Klacht over adviseur passend onderwijs ongegrond. De adviseur passend onderwijs heeft correct gehandeld.

Datum: 4 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109690

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 2 juni 2021
Door: Hilde Mertens

Onderwijsgeschillen presenteert haar Jaarbeeld 2020

Datum: 1 juni 2021
Type: Actueel

Beschikking Ondernemingskamer inzake instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 1 juni 2021
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 1 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006337

Nieuwe commissieleden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Datum: 1 juni 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037

Bezwaar tegen waardering functie adjunct-directeur met schaal A11 gegrond.

Datum: 21 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109627

Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Datum: 20 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000661