10 van 4114 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd.

Datum: 9 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108827

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden.

Datum: 9 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108825/108904/108867 - 19.12

Klacht over onveilige schoolomgeving en begeleiding ongegrond. De school heeft adequate maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 9 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108752

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 8 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen.

Datum: 7 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108255/108519/108726 - 19.11

Klacht van ex-werknemer, die voornamelijk ziet op rechtspositionele aspecten, is kennelijk niet-ontvankelijk; het bezwaar daartegen is ongegrond.

Datum: 4 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108912

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond omdat tien weken na aanmelding zijn verstreken zonder dat de leerling, die geen andere school heeft, daarna tijdelijk is ingeschreven.

Datum: 4 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108897

Vergoeding kosten advocaat, artikel Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 2 oktober 2019
Type: Actueel

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 2 oktober 2019
Door: Hilde Mertens

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond. Het is niet gebleken dat de school geen rekening hield met de gezondheid van de leerling.

Datum: 2 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108910