10 van 4228 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De leerling is als externe instromer terecht niet geplaatst op 4 havo.

Datum: 13 februari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109057

Geschillencommissie passend onderwijs: zorgplicht geldt ook voor ingeschreven leerling van vier jaar

Datum: 12 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Het verwijderingsbesluit is een ordemaatregel, omdat de leerling op de school terug mag keren.

Datum: 7 februari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109064

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 6 februari 2020
Door: Onderwijsgeschillen

Maatregelen van een school bij wangedrag van ouders

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Thuiszittersbrief januari 2020: minister over de Geschillencommissie passend onderwijs

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Kennismaking met Cécile de Vos, nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 5 februari 2020
Type: Actueel

Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Datum: 4 februari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108833

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Datum: 3 februari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109079

Klacht over verbieden trui van leerling kennelijk ongegrond. De school heeft de vrijheid om aanstootgevende kleding te verbieden.

Datum: 30 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109105