10 van 4199 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. De vereiste extra ondersteuning is onvoldoende duidelijk. Daarom is psychodiagnostisch onderzoek nodig voordat de beslissing op bezwaar wordt genomen.

Datum: 13 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109046

mr. Cecile de Vos per 1 februari 2020 nieuwe directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen

Datum: 9 januari 2020
Type: Actueel

Rapport ‘Enerzijds, anderzijds. Scenario’s voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo’ gepubliceerd

Datum: 9 januari 2020
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

prof. mr. Paul Zoontjens nieuw lid MT Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Datum: 7 januari 2020
Type: Expertisecentrum

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 7 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108892

Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Datum: 6 januari 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Klachten over beoordeling profielwerkstuk en over bejegening en communicatie niet-ontvankelijk; klacht over begeleiding bij maken profielwerkstuk ongegrond.

Datum: 6 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108803

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Het bevoegd gezag stelt het opp vast en mag medewerking van de ouders verlangen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 3 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109039

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Moeder heeft belang bij behandeling bezwaar gericht tegen motivering tlv; tlv kan in stand blijven mits voorzien van twee afzonderlijke deskundigenverklaringen en aangepaste motivering.

Datum: 2 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 109028

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ontvankelijk en gegrond. De feitelijke situatie is met verwijdering gelijk te stellen en de school heeft geen ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Datum: 2 januari 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109014