10 van 4245 resultaten weergegeven

Beroepen tegen schorsing als disciplinaire maatregel en verlenging daarvan gegrond omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 4 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109089/109097

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS in adviesgeschil begroting en in nalevingsgeschillen begroting en vergoeding kosten deskundige, maar kent hogere vergoeding toe van kosten rechtsbijstand bij de LCG WMS

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel

Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs aangenomen in Tweede Kamer. Hoe is de medezeggenschap bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo geregeld?

Datum: 29 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Intern begeleider mag verklaring afleggen bij politie over leerling die mogelijk iets te maken heeft met incident buiten school

Datum: 28 april 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden. Afwijzing van de verzoeken van de personeelsgeleding van de GMR.

Datum: 24 april 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109086

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: vanwege haar laagdrempelige karakter kan de Commissie zelf de rechtsgrond van het verzoek vaststellen

Datum: 21 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 15 april 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108927

Beroep tegen overplaatsing ongegrond: de werknemer is vanwege formatietekort op basis van objectieve criteria binnen de functiegroep aangewezen als overplaatsingskandidaat.

Datum: 15 april 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109065

Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs Jacques Dijkgraaf: “Het belang van het kind bij passend onderwijs staat in al onze overwegingen centraal”

Datum: 14 april 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Verzoek om opheffing van een schorsing afgewezen. De werkgever dient zijn onderzoek ongestoord af te kunnen ronden.

Datum: 14 april 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109229