10 van 4078 resultaten weergegeven

Klacht over studievertraging gegrond. School had eerder haar zorgplicht moeten invullen in plaats van zes maanden na toelating geen onderwijs te verzorgen, omdat er geen plaats in de betrokken klas was.

Datum: 8 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108680

Verzoek over weigering toelating gegrond vanwege onvoldoende onderzoek. Termijnoverschrijding is verschoonbaar vanwege ontbreken van informatie over bezwaarmogelijkheid en indiening verzoek bij de Commissie.

Datum: 8 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108771

Beroepen van twee werknemers tegen hun overplaatsing gegrond: de besluiten zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen en de feitelijke onderbouwing (conflictsituatie) ontbreekt.

Datum: 4 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108687

Geschil over verwijdering leerling. De veiligheidssituatie van de leerling is van invloed op het vinden van een andere passende school.

Datum: 4 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108743

Beroepen van twee werknemers tegen hun overplaatsing gegrond: de besluiten zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen en de feitelijke onderbouwing (conflictsituatie) ontbreekt.

Datum: 4 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108685 en 108687

Vacature jurist/secretaris

Datum: 3 juli 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over de uitschrijving van een leerling: een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing

Datum: 2 juli 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Presentatie onderzoek naar medezeggenschap (v)mbo d.d. 4 oktober 2019

Datum: 1 juli 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Geschil over voorgenomen verwijdering. Een school mag van ouders medewerking verwachten bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108737

Klacht over passende begeleiding, communicatie over consequenties van een buitenschoolse interventie, het advies speciaal onderwijs en onvoldoende onderwijs tijdens thuiszitten.

Datum: 29 juni 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108698