10 van 4364 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 6 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337

Geschil over verwijdering gegrond. Er is niet tijdig een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen en het is onvoldoende duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Datum: 6 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109401

Vooraankondiging: werving nieuwe commissieleden

Datum: 5 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: Gymnasium mocht leerling van 10 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte weigeren

Datum: 5 oktober 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 5 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 2 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421

Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Datum: 2 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109202

Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat.

Datum: 2 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109117

Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina's aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders.

Datum: 1 oktober 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109236

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht

Datum: 1 oktober 2020
Door: J. Sperling, F.H.J.G. Brekelmans (bew. 5e dr.)