10 van 4048 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. De opmerkingen van de werknemer leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

Datum: 8 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108617

Ondernemingskamer bevestigt de uitspraak LCG WMS in een nalevingsgeschil over de kosten van rechtsbijstand die de OMR had gemaakt in een instemmingsgeschil voor de Commissie

Datum: 6 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3 onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten

Datum: 3 mei 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Beroep tegen berisping gegrond, omdat grensoverschrijdend gedrag van de werknemer niet vaststaat.

Datum: 3 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108568

Praktische informatie over verschillende commissies en mediation bij Onderwijsgeschillen

Datum: 3 mei 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Klacht over onderwijskundige begeleiding en klachtbehandeling. Het bestuur had met zijn oordeel op de klacht moeten wachten tot ouders op het gespreksverslag hadden gereageerd.

Datum: 3 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108464

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. De school moet het ernstige gedrag dat tot verwijdering leidt concreet en aannemelijk maken.

Datum: 2 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108651

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS (108365) in een nalevingsgeschil over het niet vergoeden van kosten rechtsbijstand van de OMR

Datum: 1 mei 2019
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 1 mei 2019
Door: Hilde Mertens

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet een tlv-besluit duidelijk toelichten.

Datum: 1 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108653