10 van 4291 resultaten weergegeven

Verzoek over feitelijke verwijdering gegrond. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt regulier onderwijs, maar de school heeft de zorgplicht onvoldoende ingevuld.

Datum: 6 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109249

Klacht over schoolprogramma en schooladvies ongegrond. De school bood voldoende ondersteuning en het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 6 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109286

Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Datum: 3 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109100

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 3 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109225

Beroep tegen onthouden promotie gegrond. De werknemer wist niet aan welke criteria hij moest voldoen om een LD-functie te krijgen.

Datum: 3 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109169

Klacht over niet doorstromen naar het volgende leerjaar ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat de leerling nog niet leerrijp was. School had meer regie moeten nemen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen (zie ook 109100)

Datum: 3 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109238

Beroep tegen berisping gegrond. De woordenwisseling met een collega levert plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 juli 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109195

Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie onderwijs 2019 gepubliceerd. 'Hoor en wederhoor is de basis van klachtbehandeling door de LKC'

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Praktische informatie over verschillende commissies en mediation bij Onderwijsgeschillen

Datum: 1 juli 2020
Door: Onderwijsgeschillen

Ervaringen met online zittingen van een aantal voorzitters van Onderwijsgeschillen

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)