10 van 4004 resultaten weergegeven

Op weg naar een arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector

Datum: 28 maart 2019
Door: mr. dr. G.H.J.G. Brekelmans, mr. W. Lindeboom, mr. dr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. E. van Vliet.

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet zijn advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren in zijn besluit op het bezwaar.

Datum: 28 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108605

Geschil over verwijdering leerling. Verwijdering kan alleen als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en er voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 22 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108587

Bestuursverslagen Onderwijsgeschillen / Jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Datum: 21 maart 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Bestuursverslag van Stichting Onderwijsgeschillen 2018 gepubliceerd.

Datum: 21 maart 2019
Type: Actueel

Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs 2018: het merendeel van de geschillen gaat over verwijdering.

Datum: 21 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2018: 'Het begint met respect.'

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies van de GPO: ook al stemmen ouders niet in met de tlv-aanvraag, dan nog moet het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag in behandeling nemen.

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)