10 van 3894 resultaten weergegeven

Ouder en school komen er samen uit! School erkent dat zorgmelding niet terecht was

Datum: 31 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De pseudo-verwijdering: “Jij komt er nooit meer in!”, artikel door Stephan Schellens in School en Wet

Datum: 31 oktober 2018
Door: Stephan Schellens

Geschilbeslechting bij passend onderwijs: een pleidooi voor uniformering, artikel in School en Wet door J. Sperling en A.M.T. Wigger

Datum: 31 oktober 2018
Door: Joke Sperling, Annie Wigger

De pseudo-verwijdering: “Jij komt er nooit meer in!”, artikel door Stephan Schellens in School en Wet

Datum: 31 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschilbeslechting bij passend onderwijs: een pleidooi voor uniformering, artikel in School en Wet door J. Sperling en A.M.T. Wigger

Datum: 31 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Beroep tegen berisping gegrond. De ongeoorloofde afwezigheid leverde plichtsverzuim op maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 29 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108351

Extra plaatsen beschikbaar in goedlopende workshops op het WMS congres

Datum: 25 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing is gegrond, omdat de klachten geen plichtsverzuim opleveren en er sprake lijkt te zijn van functioneringsproblematiek.

Datum: 23 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108311

Leerkracht wordt berispt en overgeplaatst. Commissie van beroep funderend onderwijs doet uitspraak in het beroep.

Datum: 22 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op bovenschoolse voorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 18 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108426