10 van 4048 resultaten weergegeven

De toelaatbaarheidsverklaring moet gebaseerd zijn op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en op het onderwijs- en zorgaanbod in de regio en niet op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband.

Datum: 1 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108674

Verzoeken schorsing overplaatsing bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen: het is onvoldoende aannemelijk dat de overplaatsing het gevolg is van een conflictsituatie.

Datum: 30 april 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108686 en 108688

Beroep tegen een disciplinaire overplaatsing is niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 26 april 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108604

Geschil over toelating leerling met syndroom van Down. De school voor vso moet bij haar beslissing over toelating alle beschikbare informatie betrekken.

Datum: 24 april 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108642

Het beroep is niet-ontvankelijk vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 23 april 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108709

Geschil over toelating leerling. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten.

Datum: 23 april 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108622

Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over verwijdering van leerling met syndroom van Down: geen onbegrensd recht op regulier (basis)onderwijs

Datum: 18 april 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Pilot geslaagd! Samenwerking VOS/ABB en Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen krijgt vervolg

Datum: 18 april 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Evaluatie klachtenregeling in basisonderwijs en voortgezet onderwijs laat positief beeld zien

Datum: 17 april 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: samenwerkingsverband moet advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren

Datum: 15 april 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)