10 van 4500 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat geen sprake is van ernstige gedragsproblematiek.

Datum: 10 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109675

Klacht over vermeend pestgedrag deels gegrond. De school had eerder actie moeten ondernemen.

Datum: 10 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109589

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand worden gelaten.

Datum: 9 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109642

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling heeft intensievere begeleiding nodig dan de school kan bieden.

Datum: 5 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109651

Klacht over een onveilige onderwijsomgeving ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld om een veilige onderwijsomgeving te waarborgen.

Datum: 3 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109477

Klacht over informatieverstrekking van school aan vader met ouderlijk gezag en klacht over inhoud leerlingdossier gegrond. De school had zich actiever moeten opstellen om de vader van informatie over zijn zoon te voorzien.

Datum: 3 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109509

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van twee nieuwe aanvullende deskundigenverklaringen waaruit volgt dat vso het meest passend is.

Datum: 2 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109570

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 1 maart 2021
Door: Hilde Mertens

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven.

Datum: 1 maart 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109623

Beroep tegen berisping ongegrond. Het handen schudden van leerlingen tijdens corona levert plichtsverzuim op.

Datum: 26 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109594