10 van 4114 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

Instemmingsgeschil over fusie school. Zwaarwegende omstandigheden rechtvaardigen het te nemen besluit tot fusie.

Datum: 12 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108811 - 19.10

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 11 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108900

Klacht over lesrooster en achterstand. School heeft adequate maatregelen genomen om lesrooster aan te passen en achterstand in te lopen.

Datum: 10 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108765

Klacht over het inschakelen van de wijkagent ongegrond. De wijkagent heeft op eigen initiatief een bezoek aan klaagster gebracht.

Datum: 10 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108691

Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie te verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Datum: 4 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108772

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 4 september 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777 - 19.09

Inschrijving 13e WMS congres gesloten.

Datum: 2 september 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: niet de school maar het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs

Datum: 2 september 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over optreden door de school tegen pesten en de afhandeling van een incident is ongegrond.

Datum: 30 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108598