10 van 3894 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het besluit is redelijk: de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, omdat deze begeleiding en onderzoek afhoudt.

Datum: 18 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108376

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak LCG WMS over het inzetten van procedure tot ontslag van de bestuurder

Datum: 17 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen overplaatsing gegrond vanwege het ontbreken van de instemming van de werkneemster.

Datum: 17 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108379

Klacht over te zwaar straffen van een leerling. De opgelegde schorsing is redelijk, maar de opgelegde time-out en pedagogische maatregel staan niet in verhouding tot het voorval.

Datum: 16 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108249

Week van de mediation van 15 tot en met 19 oktober 2018

Datum: 15 oktober 2018
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Casus mediation

Datum: 15 oktober 2018

Beroep tegen overplaatsing en berisping wegens weglopen leerlingen gegrond. Beroep tegen schorsing niet-ontvankelijk.

Datum: 15 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108263

Klacht over niet toelaten leerling; de school heeft op grond van het plaatsingssysteem kunnen besluiten de leerling niet toe te laten. De communicatie en de informatie over het plaatsingssysteem is verwarrend.

Datum: 11 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108302

Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 10 oktober 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108174, 108175, 108176

Els Clarijs met pensioen

Datum: 9 oktober 2018
Type: Actueel