10 van 4245 resultaten weergegeven

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de zorgplicht van de school is niet oneindig

Datum: 31 maart 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over intimidatie door leidinggevende is ongegrond. Het is niet aannemelijk geworden dat de rector de docent heeft geïntimideerd of bedreigd.

Datum: 31 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109032

Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs gepubliceerd

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Bereikbaarheid Onderwijsgeschillen tijdens coronacrisis

Datum: 30 maart 2020
Type: Actueel

Klacht over afleggen verklaring aan politie ongegrond. De intern begeleider mag meewerken aan een politieonderzoek.

Datum: 24 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109074

Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond. Weliswaar is de leerling terecht niet meer toegelaten tot de school, maar daarbij is geen regie gevoerd bij het komen tot een passend onderwijsaanbod.

Datum: 23 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109102

Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen. Er lijkt sprake te zijn van een overplaatsing waarvoor de procedure niet juist is gevolgd.

Datum: 23 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109156

Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Datum: 20 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109110

Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Datum: 20 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109109

Het beroep tegen een schorsing als ordemaatregel kennelijk niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 20 maart 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108962