10 van 4500 resultaten weergegeven

De indeling in functie docent/coördinator is niet juist. Zowel de huidige functie senior docent als de aangeboden functie docent/coördinator komt niet overeen met de werkzaamheden van bezwaarde.

Datum: 25 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109398

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 24 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109444

Klacht over informatieverstrekking ongegrond. De vader zonder ouderlijk gezag heeft geen recht op toegang tot de communicatie-app van de school.

Datum: 24 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109520

Klacht over het niet doen van een zorgmelding. De school had op zijn minst advies moeten vragen aan Veilig Thuis gezien het hoge en structurele verzuim van de leerling.

Datum: 24 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109475

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De gedragsproblematiek van de leerling is dusdanig ernstig dat er, mede vanwege de afhoudende opstelling van de ouder, voldoende grond is voor verwijdering.

Datum: 23 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109641

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De time-out voor onbepaalde tijd kan gelijkgesteld worden aan een voorgenomen verwijderingsbeslissing, terwijl de ondersteuningsbehoefte van de leerling nog onderzocht wordt.

Datum: 19 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109639

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven vanwege inhoudelijke tekortkomingen.

Datum: 18 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109620

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs: ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken

Datum: 17 februari 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond voor verwijdering van de leerling.

Datum: 17 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109619

De Haagse Hogeschool en Onderwijsgeschillen werken samen voor minor Kinderrechten

Datum: 17 februari 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)