10 van 4114 resultaten weergegeven

Klacht over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Een schoolbestuur mag een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen zonder toestemming van ouders.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108637

Het verzoek over de toepassing van de vakantieregeling, die in overleg met de OR is vastgesteld, betreft niet de toepassing van de cao mbo. De Commissie is daarom niet bevoegd om het verzoek te behandelen.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108692

Klacht over schorsing leerling gegrond omdat de belangen van de leerling onvoldoende zijn gewogen.

Datum: 28 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108787

Geschil over weigering toelating. Verzoek is gegrond vanwege ontbreken onderzoek. Voorgestelde proefplaatsing is zonder rechtsgrond maar in de gegeven situatie te billijken.

Datum: 26 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108818

School mag maatregelen treffen tegen leerlingen die mede verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van rommel en vervuiling voorafgaande aan de examenstunt

Datum: 21 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies LKC over melding bij Veilig Thuis: ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen

Datum: 20 augustus 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over weigering toelating. Alleen het samenwerkingsverband kan beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Datum: 14 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108805

Geschil over verwijdering na ernstig incident. De overplaatsing is in dit geval gelijk te stellen met verwijdering vanwege de aanmerkelijke afstand tot nieuwe onderwijslocatie, een ander schoolgebouw in een andere plaats met andere leerlingen en docenten.

Datum: 1 augustus 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108781

Klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ongegrond, omdat sprake is van een onbedoelde aanraking die kan voorkomen in contact tussen personen.

Datum: 31 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108778

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling van een cluster 2-school. De beslissing is redelijk, omdat de school niet langer passende begeleiding kan bieden.

Datum: 31 juli 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108797