10 van 4426 resultaten weergegeven

Klacht over kwaliteit van onderwijs en beëindigen opleiding piloot. De opleiding heeft bij de beëindiging van de opleiding niet het eigen beleid gevolgd.

Datum: 9 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109263

Klacht over begeleiding, bejegening, schorsing en communicatie. De schorsing is onzorgvuldig en de school had beter moeten communiceren.

Datum: 7 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109363

Klacht over onveilige werkomgeving en niet optreden tegen pesten niet-ontvankelijk vanwege verjaring.

Datum: 7 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109399

De handhaving van de indeling in de functie van Docent 11 is juist.

Datum: 7 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109294

Klacht over zorgplicht en behandeling leerlingen, veilige schoolomgeving en melding Veilig Thuis ongegrond. De school heeft twee scholen bereid gevonden de leerlingen te plaatsen.

Datum: 7 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109248

Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen juiste belangenafweging gemaakt.

Datum: 4 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109461

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 4 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109409

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

Datum: 3 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109486

Klacht over begeleiding en communicatie. De school heeft onvoldoende gecommuniceerd over de toegenomen zorgen over het gedrag van de leerling en over de tlv-aanvraag.

Datum: 2 december 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109311

Geschillencommissie passend onderwijs: leerling moet worden toegelaten tot cluster 2-onderwijs

Datum: 1 december 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)