10 van 3944 resultaten weergegeven

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader is ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de doorstroomeisen voor vmbo-kader en de school een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Datum: 20 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108328

Geschil over verwijdering. De beslissing is redelijk omdat deze gymnasiumleerling na doubleren van klas 1, de bevorderingsnorm naar klas 3 niet haalt en de school hem voldoende heeft begeleid.

Datum: 19 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108410

Geschil over verwijdering leerling met ADHD. De school heeft de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderkend.

Datum: 19 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108425

Presentaties en lezingen van het 12e WMS congres

Datum: 16 november 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

12e WMS congres: Contact met de achterban

Datum: 16 november 2018

Instemmingsgeschil taakbeleid. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de voorgenomen wijziging van het taakbeleid onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 16 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108364 - 18.09

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht

Datum: 15 november 2018
Door: J. Sperling, F.H.J.G. Brekelmans (bew. 4e dr.)

Beroep tegen onthouden promotie gegrond; de werkgever heeft de procedure niet juist gevolgd en de werknemer wist niet aan welke criteria zij moest voldoen om structureel een LD-functie te krijgen.

Datum: 14 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108289

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust op school en veiligheid van de leerling.

Datum: 14 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108420

Klacht over pesten is gegrond. Het niet inzetten van het pestprotocol is onvoldoende gecommuniceerd met ouders.

Datum: 13 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108325