10 van 4364 resultaten weergegeven

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

Datum: 16 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven mits een nader onderzoek speciaal onderwijs onderschrijft.

Datum: 16 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109391

Klacht over begeleiding kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 11 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109273

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Datum: 10 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109322

De indeling in de functie van medewerker gebouwbeheer en logistiek, niveau 2, is juist.

Datum: 9 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109187

Student klaagt terecht over kwaliteit geboden onderwijs, afkeuring examenproeve en communicatie.

Datum: 9 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109124

Klacht over bejegening en discriminatie. De ouder heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 9 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109155

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

14e WMS 'Medezeggenschap in bewogen tijden' 25 november 2020

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058