10 van 3944 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen; er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108475

Klacht over begeleiding leerling en het niet op school mogen komen is gegrond voor wat betreft de structurering van de begeleiding en de communicatie op de dag van een incident.

Datum: 8 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108367

Klacht over onvoldoende begeleiding en niet mogen doubleren. Het is van belang om de begeleiding van een leerling vast te leggen.

Datum: 8 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108417

Beroep tegen berisping gegrond. De verzonden kritische e-mail levert geen plichtsverzuim op.

Datum: 8 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108343

12e WMS congres ‘Contact met de achterban’ geopend met interview Arie Slob

Datum: 7 november 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 7 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108429

Klacht over niet-toelaten leerling als gevolg van uitkomst loting en matchingsprocedure ongegrond. De school heeft gehandeld conform de voor de stad vastgestelde procedure en er is geen mismatch tussen de leerling en de school van plaatsing.

Datum: 6 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108439

Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid.

Datum: 6 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108386

Klacht over afwijzing leerling voor de dansopleiding en over de begeleiding van de leerling. De school heeft de leerling voldoende begeleid en heeft geen wisselende argumenten voor de afwijzing gegeven.

Datum: 6 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108259

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is een ontwikkelingsperspectief vereist; daarvoor volstaat een leerplan niet.

Datum: 5 november 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108362