10 van 4500 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109595

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 5 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109658

Commissie van beroep hbo: de door de werkgever opgelegde ‘waarschuwing’ is aan te merken als een schriftelijke berisping

Datum: 3 februari 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep hbo

Mediation bij Onderwijsgeschillen. In goed overleg tot een oplossing komen

Datum: 1 februari 2021

Onderzoekagenda Expertisecentrum 1e helft 2021

Datum: 1 februari 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bezwaar tegen besluit over toelaatbaarheidsverklaring indienen bij samenwerkingsverband

Datum: 1 februari 2021

Praktische informatie over verschillende commissies en mediation bij Onderwijsgeschillen

Datum: 1 februari 2021
Door: Onderwijsgeschillen

1 februari 2021: het nieuwe zaaksysteem van Onderwijsgeschillen online!

Datum: 1 februari 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Bezwarencommissie OMO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Commissie voor Geschillen DGO, Geschillencommissie oogo-jeugdplan, Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Governancecommissie VO, Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Drie routes om een klacht op school op te lossen

Datum: 31 januari 2021
Door: Onderwijsgeschillen

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft volgens de regels van passend onderwijs gehandeld.

Datum: 29 januari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109572