10 van 4364 resultaten weergegeven

Ondernemingskamer verklaart oudergeleding van de MR niet-ontvankelijk in beroep tegen uitspraak geschillencommissie WMS over vergoeding kosten van rechtsbijstand

Datum: 26 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Verzoek over verwijdering gegrond. De overplaatsing van de leerling is aan te merken als een verwijdering, omdat hij naar een andere schoollocatie met een ander didactisch concept gaat.

Datum: 24 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109285

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond. De verweten gedragingen staan niet vast.

Datum: 20 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109262

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108846 in een nalevingsgeschil over vergoeding van kosten van rechtsbijstand. OMR niet-ontvankelijk.

Datum: 19 augustus 2020
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: gescheiden vader met gezag heeft geen recht op verslagen oudergesprek met moeder

Datum: 19 augustus 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108929 in een instemmingsgeschil over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking, met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract.

Datum: 13 augustus 2020
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Klacht over informatieverstrekking aan derden ongegrond. Niet gebleken is dat de zorgcoördinator onjuiste informatie heeft verstrekt.

Datum: 13 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108937

Verzoek over verwijdering gegrond. Een time-out die voor onbepaalde tijd is opgelegd is gelijk te stellen aan een voorgenomen verwijderingsbeslissing.

Datum: 7 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109307

Instemmingsgeschil over de regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van het oprichten van een tweede dependance van de school. Het bevoegd gezag krijgt toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109288)

Datum: 7 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109297

Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie. (zie ook 109297)

Datum: 7 augustus 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109288