10 van 3894 resultaten weergegeven

Klacht over veilige schoolomgeving. Ingeval van pesten moet de school de betrokken leerlingen en ouders informeren over de manier waarop de school het pesten aanpakt.

Datum: 17 september 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108210

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 17 september 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 11 september 2018
Door: Pieter Huisman, René Flippo, Bas Reijken

Eindrapport verschenen: De medezeggenschapsketen in passend onderwijs; juridische knelpunten en oplossingen

Datum: 10 september 2018
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Inschrijving WMS congres 2018: Contact met de achterban nu geopend!

Datum: 3 september 2018
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Klacht over schooladvies is ongegrond, omdat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. De klacht over wijze waarop informatie is verstrekt is eveneens ongegrond.

Datum: 30 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108297

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen, omdat onvoldoende inzichtelijk is waarom de werknemer aan de beurt is voor overplaatsing.

Datum: 28 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108355

Klacht over onzorgvuldige begeleiding grotendeels ongegrond; wel is de door de school opgestelde rapportage van de onderwijsbehoeften van de leerling onvolledig.

Datum: 27 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108102

In memoriam

Datum: 20 augustus 2018
Type: Actueel

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen zijn.

Datum: 15 augustus 2018
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107977