10 van 4048 resultaten weergegeven

Klacht personeelslid kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht al is behandeld door een andere klachtencommissie.

Datum: 21 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108640

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2018: 'Het begint met respect.'

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven.

Datum: 18 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108463

Klacht over veilig schoolklimaat. School heeft signalen over pesten voldoende serieus behandeld. Straffen van de pester sluit niet aan op methodes van De Vreedzame School.

Datum: 13 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108485

Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies van de GPO: ook al stemmen ouders niet in met de tlv-aanvraag, dan nog moet het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag in behandeling nemen.

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Klacht over teveel studiedagen en mismanagement. School mocht de dag na Hemelvaart als studiedag aanwijzen.

Datum: 12 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108500

WMS congres 2018: Contact met de achterban

Datum: 11 maart 2019

Geschil over verwijdering. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als planmatig onderzoek is gedaan naar zijn ondersteuningsbehoefte en voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 11 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108578