10 van 4078 resultaten weergegeven

Klacht over beëindigen praktijkovereenkomst en tegen berisping. Gezien het handelen van de student heeft het roc de maatregelen in redelijkheid kunnen nemen.

Datum: 21 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108621

Geschil over verwijdering leerling. Als een leerling niet langer in staat is om regulier basisonderwijs te volgen, moet de school tijdig een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, ook als de ouders daar niet mee instemmen.

Datum: 20 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108670

Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: toelaatbaarheidsverklaring mag niet gebaseerd zijn op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband

Datum: 15 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Klacht over onveilig schoolklimaat ongegrond; klacht over klachtbehandeling gegrond, omdat schoolleiding en docent over de inhoud van de klacht niet met de ouders in gesprek zijn gegaan.

Datum: 15 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108538

Geschil over verwijdering. Een reguliere basisschool mag een leerling vanwege fysiek grensoverschrijdend gedrag verwijderen.

Datum: 14 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108662

Klacht van vader zonder ouderlijk gezag over opstelling school in conflict tussen ouders. School mag vader, in het belang van zijn kinderen, een toegangsverbod opleggen.

Datum: 14 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108589

School moet zich neutraal opstellen in een echtscheidingsconflict

Datum: 13 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Presentatie: Taal van de gespecialiseerde mediator. Voorbeelden en interventies voor specifieke aandachtsgebieden

Datum: 10 mei 2019
Type: Actueel

Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond, omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

Datum: 10 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108569

Klacht over het niet erkennen en onvoldoende begeleiding van hoogbegaafdheid en de verwijdering van de leerling.

Datum: 10 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108271