10 van 4246 resultaten weergegeven

Nieuwsbrief juli 2020 verschenen

Datum: 8 juli 2020
Type: Actueel

Het WMS congres op 25 november a.s. gaat door!

Datum: 8 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 8 juli 2020
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Bestuursverslagen Onderwijsgeschillen / Jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Datum: 6 juli 2020
Door: Onderwijsgeschillen

Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie onderwijs 2019 gepubliceerd. 'Hoor en wederhoor is de basis van klachtbehandeling door de LKC'

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Ervaringen met online zittingen van een aantal voorzitters van Onderwijsgeschillen

Datum: 1 juli 2020
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Cao mbo 2020-2021

Datum: 1 juli 2020

Verzoek over verwijdering niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang om het verzoek inhoudelijk te behandelen, omdat de leerling staat ingeschreven op een andere school en verzoekster terugkeer niet beoogt.

Datum: 30 juni 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109259

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). Het besluit kan, mits voorzien van twee zelfstandige deskundigenverklaringen, in stand blijven.

Datum: 26 juni 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109158

Bezwaar tegen de functie Stafmedewerker Deelnemersadministratie A (schaal 9) niet-ontvankelijk, omdat het niet gericht is tegen de functiebeschrijving of -waardering.

Datum: 26 juni 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109108