10 van 4004 resultaten weergegeven

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt een directeur/bestuurder

Datum: 24 mei 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep hbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Nalevingsgeschil over verstrekken van informatie en instemmingsgeschil over invoering van de functie van hoofdconciërge.

Datum: 23 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108477/ 108497

Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: toelaatbaarheidsverklaring mag niet gebaseerd zijn op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband

Datum: 15 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Geschil over verwijdering. Een reguliere basisschool mag een leerling vanwege fysiek grensoverschrijdend gedrag verwijderen.

Datum: 14 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108662

School moet zich neutraal opstellen in een echtscheidingsconflict

Datum: 13 mei 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Presentatie: Taal van de gespecialiseerde mediator. Voorbeelden en interventies voor specifieke aandachtsgebieden

Datum: 10 mei 2019
Type: Actueel

Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

Datum: 10 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108569

De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school naar vermogen de leerling ondersteuning heeft geboden, maar desondanks niet langer zijn veiligheid kan waarborgen.

Datum: 9 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108644

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so cluster 4 is gegrond; niet is vast te stellen dat dit type onderwijs is aangewezen; ook zijn de geraadpleegde deskundigen niet onpartijdig en objectief.

Datum: 9 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108669

Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

Datum: 8 mei 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108628