10 van 3944 resultaten weergegeven

Advies ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’ beschikbaar

Datum: 20 maart 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Vacature voor vicevoorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2018: 'Het begint met respect.'

Datum: 19 maart 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslagen Commissies Onderwijsgeschillen 2018

Datum: 18 maart 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Zitting 21 maart zonder publiek

Datum: 18 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs

Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Advies van de GPO: ook al stemmen ouders niet in met de tlv-aanvraag, dan nog moet het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag in behandeling nemen.

Datum: 13 maart 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

WMS congres 2018: Contact met de achterban

Datum: 11 maart 2019

Geschil over verwijdering. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als planmatig onderzoek is gedaan naar zijn ondersteuningsbehoefte en voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 11 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Het beleid van het samenwerkingsverband, dat een tlv-aanvraag alleen is toegestaan als ouders daarmee instemmen, is in strijd met de wet.

Datum: 6 maart 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108560