10 van 4296 resultaten weergegeven

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: klacht over schooladvies is gegrond, omdat het onzorgvuldig tot stand is gekomen

Datum: 22 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Datum: 21 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever.

Datum: 21 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109348

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 21 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109349

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil over duurzame samenwerking en sluiten dienstverleningscontract

Datum: 16 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Datum: 10 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109322

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Onderwijsgeschillen zoekt twee leden Raad van Toezicht

Datum: 4 september 2020
Type: Actueel

Nieuwsbrief september 2020 verschenen

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel

Inschrijving 14e WMS congres nu geopend

Datum: 1 september 2020
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS