10 van 4119 resultaten weergegeven

Klachten over meldingen of informatieverstrekking door de school aan Veilig Thuis

Datum: 20 november 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies Geschillencommissie passend onderwijs: de doeltreffende maatregelen die een school voor een leerling met astma moest nemen, zijn voor de school geen onevenredige belasting

Datum: 11 november 2019
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 6 november 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108844

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 5 november 2019
Door: Onderwijsgeschillen

Nieuwsbrief november 2019 verschenen

Datum: 5 november 2019
Type: Actueel

Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

Datum: 4 november 2019
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Terugblik op presentatie conceptrapport Enerzijds, anderzijds. Scenario's voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo

Datum: 30 oktober 2019
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Eisen aan zorgvuldige klachtbehandeling in het onderwijs

Datum: 30 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over informatieverstrekking door ib'er aan Veilig Thuis ongegrond. Bij het verstrekken van de informatie is zorgvuldig gehandeld.

Datum: 30 oktober 2019
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Door: Anoniem
Publicatienummer: 108780

Commissie van beroep funderend onderwijs vanaf 1 januari 2020 ook voor openbaar onderwijs

Datum: 29 oktober 2019
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs